Rundt er Smukt

Stedet, hvor fedt er flot, deller er dejlige og buttet rimer på nuttet

Feedee? Hvad, hvem, hvor og hvorfor?

Skriv en kommentar

Ordet dukker jævnligt op i medierne – og yderst sjældent forbundet med noget godt. Så lad os se nærmere på, hvad en feedee egentlig er, i stedet for blot at lade os nøje med mediebilledet, som, mildest talt, er en anelse unuanceret.

Hvad er en feedee?

Som man også kan se andre steder her på siden, så er den korte beskrivelse af en feedee en mand eller kvinde, som tænder på eller i hvert fald nyder meget at spise og/eller blive madet – og ofte jo mere, jo bedre. Oftest, men ikke altid, føler de en (seksuel) tilfredsstillelse ve at se deres krop vokse som følge af, at de spiser så meget. Der findes et par begreber, der er nært beslægtet hermed, og det er foodees og gainers, som er forklaret her, men som kort fortalt er henholdsvis mennesker, som bare nyder mad så meget, at de er ligeglade med figuren, og mennesker, som tænder på eller i det mindste nyder at se deres krop vokse – en slags variant af megareksi .

Hvem kan blive feedee, og hvorfor og hvordan?

Feedees kan groft inddeles i tre grupper:

 1. Dem, der ganske enkelt fødes som feedee – som ikke kan huske tilbage til noget tidspunkt i deres barndom, hvor mad og fedt ikke har fascineret dem. De har typisk som børn stoppet puder ind under deres tøj og beundret sig selv i spejlet eller set op til familiens tykke tante eller onkel, som de nærede en stor beundring for. Gruppen er overraskende stor: Folk, der bare ikke kan give nogen forklaring, men siger “det er jeg bare, og jeg kan ikke huske, at det nogensinde har været anderledes.”
 2. Dem, der grundet særlige omstændigheder i deres liv bliver det. Denne gruppe er så bred og uendelig varieret, at det er svært at sætte den i bås.
  1. Det kan være mennesker, der i deres barndom har haft forældre med et anstrengt forhold til mad, enten med deciderede spiseforstyrrelser eller med en sygelig angst for, at deres barn blev for tykt og derfor nægtede det mange former for mad, hvilket senere i barnets liv så giver bagslag.
  2. Børn af forældre, der modsat enten er bange for, at deres barn skal blive for tyndt, og som derfor går meget op i, at deres barn får mad nok, eller som bare grundet job eller andre omstændigheder omgiver deres barn med mad gennem opvæksten, fx bagere, der har deres barn gående i forretningen.
  3. Børn af forældre, der selv havde et feeder/feedee-forhold, og som har set, at forældrene havde det godt med dette forhold, hvorfor de også ønsker et sådant selv.
  4. Det kan være folk, der som børn har oplevet forskellige former svigt eller misbrug.
  5. Endelig i sandhedens interesse er der en forsvindende lille gruppe – og det er desværre mediernes darling: Mennesker, som af deres partner eller endog deres egne forældre er blevet manipuleret/hjernevasket til at tro, at de ønsker at være feedees, og som derfor reelt aldrig har haft noget valg. Lykkeligvis er de i den virkelige verden meget sjældne.
 3. Dem, der bare pludselig finder ud af, at de er eller ønsker at være det. Også her kan der være mange forskellige optakter.
  1. De historier, der går igen, er personer, der har holdt figuren livet igennem, men pludselig tager på en lang ferie eller brækker benet, som så skal holdes i ro, eller bliver gravid og så pludselig tager på og, mod al forventning, kan lide, hvad de ser i spejlet. Pudsigt nok kan tanken om at være/blive feedee også trigges hos nogle, hvis de får negativ opmærksomhed grundet en vægtøgning. Følelsen af at skamme sig over at have taget på kan paradoksalt nok være den drivende kraft hos nogle til at ønske at tage yderligere på.
  2. Det kan være personen, der får en kæreste og opdager, at denne er en feeder, prøver at gå med på legen og opdager, at de tænder lige så meget på det som partneren.
  3. En ret stor gruppe er også mennesker, som pludselig kører sur i den vestlige verdens skønhedsidealer og ønsker at give slip og fuldstændig tage afstand fra dem, ikke kun i ord, men også i handling og udseende. Til denne gruppe hører både slanke mennesker, der pludselig ønsker at vende på en tallerken, og tykkere mennesker, som er lede og kede af kampen for at skulle leve op til nogle idealer, som de ser som uopnåelige, hvorfor de vælger at sige, at knageme nej, det gider de ikke bruge deres krudt på.
  4. Det kan være folk, der ved et tilfælde ser en tv-udsendelse om feeders og feedees og bliver fascineret, eller de kan falde over billeder på nettet af dem eller af fede mennesker generelt, som de opdager, at de af en eller anden grund bliver ved med at vende tilbage til og søge mere efter.
  5. Sidst men ikke mindst sker det, at det er folk, der falder over kulturen på nettet eller får anbefalet at gå ind på feeder/feedee-sider på nettet. Det kan være en ven, der af en eller anden grund kender til miljøet og anbefaler den anden at gå ind og kigge.  Det kan være dem, der måske ser et billede på nettet, som de klikker på, og pludselig er de inde på en feeder/feedee-side, som de læser lidt på og bliver fanget af. Disse mennesker har typisk, men ikke altid, allerede haft et element af feedee eller foodee i sig i forvejen, men ikke vidst, at der fandtes ord for det, hvorfor mødet med hele kulturen vil føles som at komme hjem eller at finde sig selv.

Herudover findes der en række afskygninger og nuancer, som jeg ikke har fået med, og hvis jeg prøvede, ville der alligevel være enkelte, som jeg har overset. Som sagt er det en meget stor gruppe, der er ekstremt varieret. Man kan ikke bare sige, at alle kan blive feedees, da man sandsynligvis skal være enten genetisk eller socialt/opvækstmæssigt disponeret for det på én eller anden måde, uden at det er til at sige mere om mekanismerne bag.

Men én ting er sikker, og det er, at det kan dukke op til alle tider i ens liv. Man kan føle sig frastødt af tanken i sine unge år, men pludselig opdage, at man finder det attraktivt, når man har rundet de 50. Som det er tydeligt, så kan feedees være alle typer mennesker. Medierne kan lide at male et billede af en feedee som en stakkel- et menneske, der er blevet undertrykt eller manipuleret, eller som et menneske, der opfinder undskyldninger for at undgå at håndtere en spiseforstyrrelse eller egen mangel på selvkontrol, og de findes OGSÅ her og der, men det faktiske billede er langt, langt mere varieret.

Hvor er der feedees?

Tilsyneladende er der feedees alle steder, men nogle steder er man mere åben omkring det end andre. Det er meget svært at sige, om forekomsten er jævnt fordelt over hele kloden, eller om det nogle steder er nemmere at støde på feedees end andre. Det er stort set kun på engelsk, at der er findes et ord for begrebet, og derfor er man i andre lande og kulturer enten nødt til at bruge ordet feedee eller opfinde sit eget ord.

Ind til videre ser det ud til, at feedee er det vindende udtryk, men i alle andre lande end lige de engelsktalende tager det jo så en god, rum tid før man overhovedet bliver klar over, at begrebet eksisterer. Så længe man ikke kan sætte navn på, hvad man er, kan det være svært at være åben om det, eller i det hele taget have klarhed over, at der er mange andre som én selv.  Og selv hvis man kender begrebet, kan der være en del forhindringer på vejen til selverkendelse, bl.a. at samfundet ser så meget ned på tykke mennesker, at man ikke en gang selv tør tænke tanken om, hvorvidt man måske kunne være feedee, til ende.

Sandsynligvis findes der altså mange flere feedees, end man tror, for mange vil ikke en gang være klar over, at de er det, men vil blot gå med følelsen af at være anderledes eller forkerte, fordi de faktisk modsat andre har lyst til at spise meget og tage på, eller fordi de føler en sær længsel, når de ser andre spise meget, blive madet og/eller tage på.

Kigger man på de sites, hvor der er feeder feedee fordelingfeeders og feedees, ser fordelingen af feedees, regnet efter omtrentlig hyppighed pr. indbygger, sådan ud: USA, Storbritannien og Canada (rød på kortet) på en delt 1.plads, og så Skandinavien og Australien (mørk orange på kortet) derefter med en forekomst pr. indbygger på mellem 1/2 og 1/5 af de tre lande på førstepladsen. Endelig kommer resten af de vesteuropæiske lande (orange) med 1/5- 1/10 af hyppigheden sammenlignet med landene på førstepladsen. Stort set alle andre lande i verden er også repræsenteret (gul på kortet), men med endnu lavere hyppighed.

Igen ser det meget ud til at komme an på sproget eller velstanden i landet. Ranglisten rummer nogle af verdens mest velstående lande, og det i sig selv er interessant. Det kan både betyde en sammenhæng med velstand og med, at jo mere velstående landet er, desto større er chancen for, at man har lært engelsk i skolen. Skandinaverne er blandt dem, der er rigest OG bedst til at tale engelsk, og dernæst kommer resten af Vesteuropa, både regnet i velstand og engelskkundskaber.

Man kan ikke melde sig på banen som feedee, hvis man ikke ved, at det kaldes en feedee, men noget kunne tyde på, at også velstanden i sig selv har indflydelse på ens sandsynlighed for at blive feedee. Forklaringen på dette er noget kringlet, men mit eget ydmyge bud kunne være, at jo mere velstående landet bliver, desto mere slankere vil skønhedsidealet blive (læs mere om hvorfor her). Kort fortalt konflikter det fuldstændig med vores genetisk indbyggede trang til at spise os fede, så snart der er mad til stede, og det bliver faktisk et tabu at følge sit instinkt. Brydning af tabuer har ofte noget seksuelt over sig, og brydningen af fedmetabuet kan derfor blive seksuelt attraktivt for en gruppe, simpelthen fordi det er blevet tabuiseret at være tyk. Dette er ikke hele forklaringen, men måske er det en lille del.

Hvilke tanker/fantasier har man som feedee?

Man kan ikke sige, at feedees er forudsigelige, ud over at de selvfølgelig føler sig særlig knyttet til mad og spisning, samt til at være/blive større end gennemsnittet. Og dog er der alligevel en række elementer, der går igen i en feedees tanker. I det følgende vil jeg nævne dem, jeg selv har mødt i mine mange samtaler med feedees verden over, og jeg har prøvet at opstille punkterne således, at de øverste går igen hos de allerfleste feedees, mens de nederste kun går igen hos nogle. Jeg har prøvet at illustrere flest mulig af punkterne, så det måske bliver lettere at danne sig et billede af, hvad det handler om.

 1. Først og fremmest tanken om kunne spise megetFeedees fantaserer tit om at kunne spise meget mad, og følelsen af at være meget mæt, ja faktisk for nogles vedkommende smertefuldt mæt, er behagelig eller decideret ophidsende.
 2. Tanken om at blive fodret/madet. Goddess_Amatrix_by_SatsurouEr du feedee, er der stor chance for, at du godt kan lide tanken om ikke at skulle behøve at røre dig af stedet for at få maden serveret – og ja, måske at partneren simpelthen fører gaflen, så du bare behøver at åbne munden en gang imellem.
 3. Dernæst tanken om at tage på/svulme op, som er nært beslægtet med den første tanke om at kunne spise meget. Det er ikke alle feedees, som ønsker at tage på, men de fleste leger med tanken om at blive fed eller at svulme op, enten jævnt over hele kroppen eller på bestemte legemsdele, typisk mave, bagdel eller barm (også, isoleret set, kaldet en ekspansionsfetish). Mange feedees føler sig inspireret af Violet Beauregard fra Charlie og Chokoladefabrikken, som svulmer op til et kuglerundt, kæmpemæssigt blåbær.
 4. Tanken om at være doven. Mange feedees finder tanken om at få lov til at være doven meget attraktiv og drømmer eller fantaserer om at have en partner i huset, som gerne vil gøre alt, så de selv slipper for det og bare kan slappe af og spise. Igen er det ikke alle. Nogle vil ønske at holde sig aktive og gøre ting, som de plejer, men bare med en større krop.
 5. Tanken om at vokse ud af sit tøj eller have for småt tøj på. Rigtig mange feedees nyder at se deres tøj blive for småt eller af at have alt for småt tøj på. Tøj, der revner, og bluseknapper, der springer af grundet en svulmende barm eller mave er et smukt syn for mange feedees.
 6. Tanken om og følelsen af at røre ved og se på egne og andres deller og fede kroppe. mirrorFeedees føler sig ofte inspireret af synet af andre mennesker, der vejer meget, og ønsker selv at blive ligesådan. Feedees kan ofte godt lide at røre ved og føle, at deres krop vokser. Det er en tilfredsstillelse for dem at kunne gribe fat i deres deller og måske ryste dem lidt, så de kan se dem hoppe og gynge.
 7. Tanken om at miste kontrollen over situationen. Dette er ikke én tanke men en række af nært beslægtede tanker, som de fleste feedees kan nikke genkendende til mindst én af.
  1. Tanken om at blive fedet op mod sin vilje. Mange føler sig lige dele skræmt og ophidsede ved tanken om at blive holdt fanget eller indespærret og tvunget på mere eller mindre hårdhændede måder til at spise og spise, så de tager på. Den luskede variant er også populær: At partneren sniger ekstra mad over på ens tallerken eller ekstra fedt i maden under madlavningen, så man kommer til at tage på og ikke opdager det, før det er svært at tabe sig igen.
  2. Meget nært beslægtet med ovenstående punkt er fantasien om at miste kontrollen over situationenfeeding – at man ikke længere selv har ansvaret, men at en anden tager over og står for opfedningen enten igennem fristelser, opmuntring, manipulation, hypnose, ekstra fedtholdig mad, mild tvang, eller en blanding heraf.
  3. At blive så sulten/grådig, at man slet ikke kan stoppe med at spise igen. Mange bliver lige dele skræmte og tændte ved fantasien om bare at blive så vild med eller afhængig af mad, at man mister al selvkontrol og slet ikke kan stoppe med at spise mere og mere og tage mere og mere på.
  4. Tanken om at være en gris eller ko, der bliver fedet op (gris er mest almindeligt). Findes i alle afskygninger hos mange feedees, og i alle grader. Er nært beslægtet med tanken om at give al kontrol og ansvar fra sig. Mange har i deres barndom set tegnefilmen Pigs are Pigs og følt sig sært fascinerede af den.
  5. Tanken om at få ført en slange ned i sin mund/hals og få hældt maden/drikken direkte ned, så man mister kontrollen over, hvor meget man spiser. På engelsk kaldet tube feeding.
  6. Tanken om at sidde fast. For nogle er det meget ophidsende at lege med tanken om at blive for tyk til at komme igennem bestemte åbninger (isoleret set kaldet stuck fetish).
  7. Tanken om at blive så fed, at man ikke kan røre sig af stedet (på engelsk kaldet immobility fetish). Det ultimative tab af kontrol med situationen er at være for tung til at kunne bevæge sig. Nogle feedees kan lide at lege med denne tanke, men langt fra alle.
  8. Tanken om at blive fedet op som straf.Staffen udføres typisk for at have gjort nar ad tykke mennesker, eller for at være forkælet og snobbet og generelt have udvist en skidt karakter.
 8. Nært beslægtet med ovenstående er tanken om at blive ydmyget og/eller straffet for at være så fed og grådig (isoleret set kaldet humiliation fetish). Et ikke ringe antal feedees tænder på at blive skældt ud for deres dovenskab, grådighed, vægt og mangel på selvkontrol, hvilket de blot opfatter som ophidsende og øger deres ønske om at tage yderligere på. Nogle feedees er at regne for smukke og slanke efter de vestlige idealer, men føler sig tiltrukket af tanken om at blive “straffet” ved at blive fedet op og derved ydmyges ved at miste deres status som sociale overhunde. Disse tanker går hånd i hånd med tanken om at sidde fast, hvilket også kan anses for ydmygende, hvis det er grundet ens vægt, at man sidder fast.
 9. Tanken om at være/blive gravid(isoleret set kaldet graviditetsfetish eller pregnancy fetish). En del feedees kan lide tanken om at være/blive gravide, og nogle få opdager, at de er feedees under en graviditet, hvor de til deres overraskelse nyder virkelig meget at se maven vokse og slet ikke har lyst til at komme af med den igen. Denne tanke er beslægtet med tanken om at svulme op, og også tanken om, at graviditeten medfører en større appetit og bliver en slags undskyldning for, at man kan spise meget uden at skulle bekymre sig om, at maven vokser, for det vil den gøre alligevel.
 10. Tanken om på en eller anden måde at være smurt ind i mad.Forekommer i alle grader. Nogle kan bare lide at have krummer på maven eller på læberne, mens andre decideret nyder at være smurt ind i flødeskum, chocolade, kagecreme eller lignende.

Er du en feedee? Og hvis ja, hvad kan du gøre?

Har du siddet og nikket genkendende til nogle af ovenstående ting? Jamen, så skal du først og fremmest vide, at du langt, langt fra er alene, og at det ikke er nogen skam at have disse tanker. Det kan dog medføre noget besvær, da du lever i et samfund, hvis skønhedsidealer og tabuer på næsten religiøs vis går stik imod det, du har lyst til. Med mindre du hører til den kategori af feedees, der tænder på folks negative reaktioner, kræver det at du overvejer nøje, hvordan du vil udleve dine drømme, og om det er værd at udleve dem.

 • Mit råd er, at du i ét eller andet omfang udlever dine tanker og drømme, da de ellers vil ligge og gære, dybt gemt af vejen i dit sind. Det er, mentalt set, ikke særlig sundt og kan på længere sigt føre til et trist, utilfredsstillende dobbeltliv, eller til et liv, som du finder meningsløst og utilfredsstillende. Det kan også føre til, at tankerne vokser sig større og større og kommer til at fylde for meget i dit hoved på en uhensigtsmæssig måde.
 • Sæt dig yderligere ind i emnet. Læs om det på nettet. Besøg nogle af de communities, der findes rundt omkring på nettet (fx www.dimensionsmagazine.com , www.fantasyfeeder.com, www.curvage.orghttp://askdrfeeder.dyndns.org/ og alt andet, du kan finde ved at google de ting, der nævnes på denne side og især i denne artikel. Skriv også gerne til mig gennem brevkassen. Jeg besvarer glad og gerne spørgsmål om emnet.
 • Lad være med at være flov over at være den, du er. Som du kan læse rundt om på bloggen her, er det nok i højere grad samfundet som sådan, der er galt afmarcheret, end det er dig. Hvor åben du ønsker at være omkring dine tanker er op til dig. På den ene side er det ikke noget, man behøver at udbasunere, men på den anden side har folk også brug for at blive rusket i deres fastkørte forestillinger om, at det kun er deres måde at se verden på, der er den rigtige.
 • Brug hovedet! Lad være med at kaste dig hovedkulds ud i noget, som du ikke ved nok om. Tænk dig om, når du vælger partner, for det er en svær balancekunst at skabe et parforhold, hvor man er helt enige om, hvad man ønsker. Vær heller ikke blind for, at det at have en meget stor krop har nogle helt naturlige konsekvenser, der strækker sig over alt fra udskiftning af garderoben, udvidelse af sikkerhedsselen, større udgifter på madbudgettet, besvær i flysæder og til, at man bare må leve med, at man grundet sin kropsstørrelse kan komme ud for at måtte afstå fra at deltage i visse aktiviteter, såsom klatring eller forlystelser, hvor der er særlige vægtgrænser eller sædestørrelser.

Jeg kender én, som jeg tror er feedee. Hvad skal jeg gøre?

Godt spørgsmål. Hvis de ved, at de er feedees og har det fint med det, så kan du vælge at lade være med at gøre noget som helst ud over at vise din accept af, at ikke alle tænker ens og ser skønhed på samme måde.

Hvis du tror, at vedkommende ikke kender til feedee-begrebet, så kan du, alt efter hvor godt du kender ham/hende, prøve at anbefale siden her eller bare fortæl, at vedkommende skal prøve at google ordet feedee. Det kan måske hjælpe til en større indsigt i, at det ikke er så mærkeligt endda at gå med disse tanker, og i sidste ende kan det hjælpe personen til at være lidt mere i fred med sig selv og bedre at forstå baggrunden for sine tanker og ønsker. Mennesker, der går med feedee-tanker, er oppe imod hele den vestlige verdens skønhedsidealer og fedt-tabuer og vil derfor sandsynligvis ikke have det helt let med sig selv.

Det var en lang tekst om noget, kun meget få, om nogen overhovedet, har skrevet om på samme måde som jeg netop har gjort. Jeg håber, at det vil blive til gavn og glæde.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s